اهمیت انتخاب رشته از آن جهت است که تعیین کنندۀ تمام تلاش‌های یک سالۀ دانش‌آموز می‌باشد. انتخاب رشته کنکور هنر شامل دو بخش است: رشته‌های متمرکز و رشته‌های نیمه متمرکز.

مشاور انتخاب رشته با توجه به علاقه‌مندی‌ها، آمار قبولی سالهای گذشته، رتبۀ زیرگروه‌ها و امکان قبولی، بهترین انتخاب رشته را برای دانش‌آموز انجام می‌دهد.