اهمیت انتخاب رشته از آن جهت است که تعیین کننده تمام تلاش های یک ساله ی دانش آموز می باشد. انتخاب رشته کنکور هنر شامل دو بخش است: رشته های متمرکز و رشته های نیمه متمرکز. مشاور انتخاب رشته با توجه به علاقه مندی ها، آمار قبولی سالهای گذشته، رتبه ی زیرگروه ها و امکان قبولی، بهترین انتخاب رشته را برای دانش آموز انجام می دهد.