تعدادی از رشته های کنکور هنر نیمه متمرکز هستند. به عبارتی علاوه بر رتبه­ ی کنکور، آزمون عملی نیز در پذیرش و قبولی نهایی تأثیرگذار خواهد بود. در این آزمون فرد متقاضی باید بتواند در زمانی که توسط هیئت داوران مشخص میشود قابلیت ها و توانایی های خود را در رشته­­ ی مورد نظر ارائه دهد. از آنجایی که ضریب کنکور عملی برای اغلب رشته ها چهار است برنامه­ ریزی صحیح و تحت آموزش قرار گرفتن توسط اساتید کنکوری و با تجربه بسیار حائز اهمیت می­ باشد.