هر دانش آموزی در سال کنکور به یک مشاور فردی جهت انجام برنامه ریزی درسی و شخصی سازی نمودن برنامه، به یک مشاور آموزشی و انگیزشی جهت برطرف نمودن مسائل روحی و ایجاد انگیزش و به در اختیار قرار گرفتن اطلاعاتی در زمینه رشته ها، دانشگاه ها و سایر موارد مرتبط با کنکور نیاز دارد. بدیهی است که برآوردن به موقع این نیازها در موفقیت دانش آموزان بسیار تأثیر گذار می باشد. در همین راستا در آموزشگاه سیم آخر برنامه ریزی درسی توسط مشاور شخصی و بصورت کاملا فردی انجام می گیرد. از آنجایی که این مشاورین از دانش آموزان موفق سالهای گذشته آموزشگاه و فارغ التحصیل دانشگاه هستند، کاملا بر شرایط سال کنکور، اساتید و دروس مسلط بوده و ضمن رعایت چارچوب سبد مطالعاتی، برنامه ریزی درسی را بر اساس توانایی ها و زیر گروه مورد نظر هر دانش آموز انجام می دهند و در زمینه مسائل انگیزشی، تست زنی، نحوه مطالعه و … با برگزاری ورکشاپ¬هایی در طول سال تحصیلی این نیاز دانش آموزان تا حد زیادی مرتفع می گردد.