هر دانش آموزی در سال کنکور به یک مشاور فردی جهت انجام برنامه‌ریزی درسی و شخصی‌سازی نمودن برنامه، آموزش نحوه مطالعه و تست زنی در هر درس، ایجاد انگیزه و در اختیار قرار گرفتن اطلاعاتی در زمینه رشته‌ها، دانشگاه‌ها و سایر موارد مرتبط با کنکور نیاز دارد.

بدیهی است که برآوردن به موقع این نیازها در موفقیت دانش‌آموز و حفظ آرامش وی در سال کنکور بسیار تأثیرگذار می‌باشد.

در همین راستا در آموزشگاه سیم آخر برنامه‌ریزی درسی توسط مشاو به صورت کاملاً فردی انجام می‌گیرد. مشاورها بر شرایط سال کنکور، دروس و مباحث مربوطه کاملاً مسلط بوده و ضمن رعایت چارچوب سبد مطالعاتی، برنامه‌ریزی درسی را بر اساس توانایی‌ها و زیرگروه مورد نظر هر دانش‌آموز انجام می‌دهند.

تعیین سطح، مشاوره، برنامه‌ریزی و پشتیبانی در سال تحصیلی به دو صورت حضوری برای دانش‌آموزان تهران و به صورت غیر حضوری برای دانش‌آموزان شهرستان‌ها انجام می‌گیرد.

همچنین دانش‌آموزان تحت پوشش می‌توانند از طریق تلگرام با مشاور ارشد و مدیر مجموعه در ارتباط باشند.