این همایش ها معمولا از سه هفته مانده به روز کنکور برگزار شده و هدف آن جمع بندی یک درس به طور کامل و در یک روز می باشد. در این دوره تمام دروس مرور شده و تعداد زیادی تست با دانش ­آموزان تمرین می شود. لازم به ذکر است که شرکت در این دوره برای دانش آموزان آموزشگاه سیم­ آخر هزینه­ ای در بر نخواهد داشت.