در کلاس های پیش دانشگاهی که موازی با کلاس های کنکور برگزار می شود هدف اصلی آن است که ضمن آماده سازی دانش آموزان برای شرکت در امتحانات نهایی با تمرکز بر دروس اصلی و مشترک با کنکور و با به حداقل رساندن انجام کارهای عملی در وقت و هزینه دانش آموزان تا جای ممکن صرفه جویی شود.