با در نظر گرفتن تأثیر و اهمیت فوق العاده آموزش مبتنی بر مولتی مدیا در یادگیری عمیق دانش آموزان سعی کرده ایم با ایجاد محیط های خلاق و جذاب آموزشی از این شیوه ی نوین به بهترین نحو ممکن به عنوان بخشی از فرایند آموزش استفاده کنیم.

درک عمومی هنر

خلاقیت نمایشی