ثبت نام آزمون تغییر رشته معمولا هر ساله از نیمه دوم مرداد ماه در حوزه ای که از طرف آموزش و پرورش مشخص می شود انجام میگیرد و  برای ثبت نام مدارک زیر مورد نیاز است:

فرم تغییر رشته از مدرسه

گواهی موقت قبولی دیپلم

مدارک شناسایی

دو قطعه عکس

فیش واریزی به ازای هر ماده درسی که هر سال بصورت جداگانه تعیین میشود.

تاریخ شروع امتحانات مذکور از هفته اول شهریور خواهد بود و نتایج آن در هفته آخر شهریور اعلام میشود.