دو دسته از دانش ­آموزان برای آنکه بتوانند در کنکور هنر شرکت کنند به تغییر رشته نیاز دارند. یکی دانش آموزان شاخه نظری هستند که از رشته های ریاضی، تجربی و یا انسانی قصد شرکت در کنکور هنر را دارند و دسته دوم دانش آموزان هنرستان موسیقی می باشند.