از آنجایی که بدون مدرک پیش ­دانشگاهی وارد شدن به دانشگاه عملا ممکن نیست و با آگاهی از تأثیر مثبت نمرات دروس نهایی و احتمالا تأثیر قطعی نمرات این دروس در سال­های آینده، سیاست گذاری آموزشگاه ایجاب می­کند که ضمن حفظ تمرکز خود بر دوره کنکور، تمامی دانش ­آموزان بتوانند مقطع پیش دانشگاهی را با کسب نمرات و معدل خوب به پایان برسانند.