زیرگروه، مجموعه رشته­ هایی است که تمام دروس عمومی و اختصاصی مربوطه در آن دارای ضرایب یکسانی هستند. همان گونه که در مطالب قبلی نیز به آن اشاره کردیم در هر زیرگروه برخی از دروس دارای ضریب بالاتری هستند و طبیعتا در بهبود رتبه دانش آموز نقش پر رنگ تری خواهند داشت. البته این بدان معنا نیست که دروس با ضریب پایین تر قابل اغماض بوده و میتوان با آسودگی خیال نسبت به حذف آنها اقدام نمود. زیرا که در نهایت رتبه داوطلب به جای درصدهای دروس بر اساس ترازهای کسب شده در هر درس تعیین می­گردد.