از آنجایی که ظرفیت دانشگاه­ها در رشته های مختلف متغیر بوده و به صورت سالیانه مشخص می­گردد، پرداختن به این مقوله را به زمان انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور که معمولا در مرداد ماه هر سال انجام می­شود موکول میکنیم.